امروز: شنبه ۲۴-مهر-۱۴۰۰ / السبت 10-ربيع أول-1443 / Saturday 2021-October-16

مناسبت روز
پیام روز :

تخریب محیط زیست،تخریب محیط پیرامون خود ما است.

تخریب محیط زیست،تخریب محیط پیرامون خود ما است.

تخریب محیط زیست،تخریب محیط پیرامون خود ما است.

امام جمعه در دیدار با خانم کرمی رئیس اداره محیط زیست

محیط زیست باید در اولویت کشور باشد.محیط زیست مربوط به شخص خاص نیست همه در آن دخیل هستند چرا که مستقیم با سلامت جامعه کار دارد اگر محیط زیست تخریب شود سلامت تک تک افراد در خطر می افتد لذا باید مراقب باشیم.